Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 49028

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   47189
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Węgrowskie Koło Ligi Kobiet Polskich liczy 114 osób! Tu dobrze być kobietą Drukuj Email
sobota, 01 grudnia 2007 02:00
Członkinie Koła Ligi Kobiet Polskich w Węgrowie na walnym zebraniu podsumowały czteroletni okres działalności. Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła przedstawiła przewodnicząca Barbara Bojar. Z satysfakcją stwierdziła, że organizacja powiększyła się o 40 nowych członkiń i liczy 114 osób. Jest jedną z największych organizacji pozarządowych, działających w naszym mieście. Program, jaki organizacja realizowała, to przede wszystkim pomoc kobietom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów życiowych, dostarczenie wiedzy z różnych dziedzin, np. prawa, zdrowia itp. Organizowanie pokazów, spotkań okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek. Przedsięwzięcia te cieszyły się dużym powodzeniem, szczególnie spotkania z okazji Dnia Kobiet, opłatkowe, w których brało udział przeciętnie 70 członkiń.
W comiesięcznych spotkaniach uczestniczy ponad 40 pań. Największą popularnością cieszyły się wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki. Zorganizowano ich, w okresie kadencji 29 dla 1450 osób - w różne zakątki kraju oraz na Słowację i do Czech. Członkinie Koła LKP w Węgrowie biorą czynny udział w organach samorządowych miasta. Poczet Sztandarowy LKP uczestniczy we wszystkich patriotycznych i religijnych uroczystościach miejskich. Działalność Koła LKP w Węgrowie została doceniona przez Samorząd Miasta Węgrowa czego wy-razem jest przyznana w 2006 roku statuetka Za Zasługi dla Miasta. Uczestnicząca w zebraniu wiceburmistrz Maria Koc oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Ryczkowski pogratulowali Zarządowi LKP osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów.
Walne zebranie zaakceptowało dotychczasową działalność Zarządu, udzielając jednogłośnie absolutorium, a także wybrało nowy 10-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą Koła ponownie wybrano Barbarę Bojar, zastępcą przewodniczącej – Emilię Kucharczyk, sekretarzem – Barbarę Szymańską, skarbnikiem – Kazimierę Bałdygę, a członkiniami Zarządu - Marię Bauer, Annę Cieplińską, Alicję Sobotkę, Barbarę Ciborowską, Janinę Pikulską, Zofię Świętochowską. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Barbarę Fabiańczyk, a członkiniami – Halinę Boruc i Barbarę Gajewską. Zebranie przyjęło główne kierunki pracy na najbliższą kadencję.
Barbara Szymańska