Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47165

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45261
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Inauguracja Teatru Popularnego Drukuj Email
sobota, 01 grudnia 2007 02:00
W piątkowy wieczór 7 grudnia roku odbyła się w Węgrowie pierwsza premiera Teatru Popularnego, powołanego do życia decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która zbiegła się z inicjatywą wysuniętą przez kierownictwo Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie.

W piątkowy wieczór 7 grudnia roku odbyła się w Węgrowie pierwsza premiera Teatru Popularnego, powołanego do życia decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która zbiegła się z inicjatywą wysuniętą przez kierownictwo Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie.

Było to przedstawienie arcykomedii Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”, która w historii polskiego teatru w XX wieku opromieniona została wspaniałymi realizacjami i równie wielkimi rolami aktorskimi. Ta sztuka o zakłamaniu, obłudzie, podwójnej moralności, drobnomieszczańskich przesądach do dziś dnia nie straciła swego ideowego przesłania. Należy do kanonu klasyki narodowej nie tylko dzięki swoim treściom, lecz również dzięki swej konstrukcji dramatycznej i znakomitym rolom aktorskim.
Nieprzypadkowo inauguracja działalności Teatru Popularnego odbyła się w Węgrowie. W mieście, które stało się stolicą kulturalną Mazowsza, z wieloma przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek kulturalny regionu, lecz również działaniami artystycznymi z kręgu kultury narodowej.
Założeniem programowym Teatru Popularnego jest udostępnienie żywego teatru z dorobku kultury narodowej i światowej widzom województwa mazowieckiego. Teatr telewizji i inne formy sztuki dostępne w środkach masowego przekazu nigdy nie zastąpią bezpośredniego kontaktu widza z żywym aktorem, z przedstawieniem teatralnym, które jest niepowtarzalną formą uczestnictwa w kulturze. To przesłanie dotyczy zarówno młodzieży, jak i widzów dorosłych, dla których teatr prezentujący dramaturgię o wysokich walorach artystycznych może dostarczyć zarówno przeżycia estetyczne, jak i najlepiej pojętą rozrywkę. Również dzieci nie będą pozbawione teatru. Teatr Popular-ny realizować też będzie przedstawienia dla najmłodszego widza.
Najważniejszym jednak działaniem Teatru Popularnego będzie realizacja repertuaru obejmującego dramaturgię polską, w tym dzieła wchodzące również do kanonu lektur szkolnych, począwszy od dzieł z okresu oświecenia polskiego, poprzez epokę romantyzmu, Młodą Polskę i dramaturgię współczesną, a także wybitne dzieła z dramaturgii światowej. Z konieczności wybór ten obejmować będzie utwory o charakterze bardziej kameralnym, a realizacja będzie uwzględniać warunki sceniczne i techniczne w miastach i ośrodkach województwa mazowieckiego. Nie znaczy to bynajmniej, że prezentacja tych wystawień może coś stracić z artystycznej, aktorskiej wymowy. Ambicją Teatru Popularnego jest realizacja przedstawień o wysokim poziomie wykonawczym, bo od tego zamierzenia zależy los całego przedsięwzięcia artystycznego, które ma na celu przede wszystkim udostępnienie żywego i atrakcyjnego dla widza teatru dramatycznego, który „ucząc, nie przestaje również bawić”.
Inauguracja w Węgrowie działalności Teatru Popularnego była ważnym i w opinii chyba wszystkich widzów udanym doświadczeniem artystycznym i organizacyjnym (długa owacja na stojąco z pewnością nie była tylko kurtuazyjnym zachowaniem publiczności), które pozwoli realizatorom na nowe i miejmy nadzieję równie cenne dokonania.