Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 46933

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45238
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Harcerska zmiana warty Drukuj Email
sobota, 01 grudnia 2007 02:00
Do drugiego grudnia całością prac węgrowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Edmunda Zarzyckiego kierował z powodzeniem harcmistrz Tadeusz Kresa. Jednak - tak to już bywa – wszystko, co się zaczyna, ma też swój koniec. Skończyła się również kadencja harcmistrza Tadeusza Kresy. Trzeba w takich okolicznościach pokusić się o próbę podsumowania działalności, do spojrzenia wstecz, do oceny tego, co było, co się udało, a czego, pomimo prób, nie udało się wykonać.

Jak stwierdził Tadeusz Kresa, praca w harcerstwie to przede wszystkim codzienna aktywność instruktorów, to proces realizowany w bardzo różnorodnych formach: zbiórki, alerty, rajdy, zloty, kursy i koła zainteresowań, to także prace społeczno-użyteczne dla danego środowiska. Widać to doskonale na terenie Węgrowa i powiatu węgrowskiego. Przykład? Proszę bardzo. Powstała bardzo aktywna drużyna harcerska przy gimnazjum w Miedznie, a także reaktywowała swoją działalność drużyna przy gimnazjum w Korytnicy, gdzie dużo zasług w tym zakresie ma dyrektor szkoły Andrzej Kruszewski. Bardzo dużą aktywnością wykazuje się drużyna w Stoczku Węgrowskim i w samym Węgrowie, ze szczególnym wskazaniem na drużynę „Nieprzetartego Szlaku” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego.
Ta codzienna praca harcerzy – dodał Tadeusz Kresa - wynagradzana jest najczęściej organizowanym przez komendę hufca wypoczynkiem w postaci letnich obozów, zarówno w kraju jak też za granicą. Są to albo obozy stacjonarne pod namiotami, albo też obozy wędrowne, są to biwaki, zarówno wypoczynkowe, jak też biwaki szkoleniowe. Korzystaliśmy przy organizacji wypoczynku z dotacji naprawdę wielu sponsorów, którym teraz przy tej okazji chciałbym w imieniu wszystkich harcerzy serdecznie podziękować. Wspomniałem o biwakach oraz obozach, dodać więc muszę, że byliśmy na Mazurach, nad morzem, w Zakopanem i w Bieszczadach, a jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to były Stany Zjednoczone, Szkocja i Litwa.
Według harcmistrza Tadeusza Kresy na program ZHP składać się powinno zarówno wy-chowanie obywatelskie, jak też sprawnościowe i patriotyczne. Te zadanie w węgrowskim hufcu stawiane były zdecydowanie na pierwszym miejscu.
I tak być powinno. Dziękujemy za dotychczasową pracę. Dodam jeszcze tylko, że Tadeusz Kresa funkcję komendanta węgrowskiego hufca ZHP sprawował z dwuletnią przerwą od 1996 roku. Jesteśmy pewni, że jego następcy nie spoczną na laurach, co się już wkrótce oka-że, bo w niedzielę 2 grudnia odbył się zjazd sprawozdawczo–wyborczy, podczas którego, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówiono dotychczasową działalność węgrowskich harcerzy, oraz wybrano nowe władze.
Szefową na kolejną kadencję wybrana została Ewelina Jeżewska, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy komendanta hufca. We władzach komendy znaleźli się ponadto Tadeusz Kresa, Agnieszka Turemka, Albert Rychter, Daniel Turniak i Krzysztof Parys. Pracami hufcowej komisji rewizyjnej kierował będzie Marian Leszczyński.
Przyznać też trzeba, że działalność węgrowskiego hufca ZHP jest dobrze postrzegana przez władze administracyjne Węgrowa, co potwierdził obecny na zjeździe burmistrz Jarosław Grenda. Jak zapewnił Daniel Turniak, nowe kierownictwo węgrowskiego hufca będzie się starać kontynuować pracę z młodzieżą tak, aby możliwie jak najbardziej powiększyć harcerskie szeregi i obszary działania. Druh Daniel Turniak potwierdził również, że bardzo ważnym celem harcerskiej działalności będzie dalsza owocna współpraca ze skautami, głównie ze Sta-nów Zjednoczonych i ze Szkocji.
My ze swej strony życzymy oczywiście dalszych sukcesów, mając nadzieję, że o pracy węgrowskich harcerzy będziemy mieli okazję jeszcze nie raz informować naszych Czytelników.