Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 46932

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45238
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Wspólne działanie – większe efekty Drukuj Email
sobota, 01 grudnia 2007 02:00
Duży może więcej – to znane hasło, jak się okazuje, znajduje często potwierdzenie w życiu, w praktyce, w działaniach codziennych również naszych lokalnych samorządów. Przykład? Proszę bardzo.

Swego czasu, łącząc swoje siły zarząd powiatu i władze naszego miasta uzyskały wysoką dotację z przeznaczeniem na rekultywację zalewu i dostosowanie doliny Liwca do celów turystycznych, czego namacalne efekty widać już gołym okiem. Także modernizacja i przebu-dowa niektórych naszych dróg była możliwa tylko dlatego, że podpisane zostało odpowiednie porozumienie pomiędzy przedstawicielami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące wspólnego finansowania inwestycji.
Jakby idąc za ciosem, wykorzystując wspomniane porozumienie, teraz do wspólnego działania zamierzają przystąpić nasze węgrowskie organizacje pozarządowe, tworząc grupy part-nerstwa lokalnego. Jak stwierdziła Dorota Skrzypek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie, celem partnerstwa lokalnego jest przede wszystkim zaktywizowanie lokalnej społeczności w tym kierunku, aby ich przedstawiciele sami starali się rozwiązywać problemy, które pojawiają się w polu ich działania. Ponadto partnerstwo lokalne jest jedną z głównych zasad Unii Europejskiej i okazuje się, że przy tej formie współpracy znacznie łatwiej starać się o unijne dotacje.
Umowy partnerskie, jak dotychczas, zawarte zostały między Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrowie, Uczniowskim Klubem Sportowym „Świetlica Społeczna” i Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedźwiadek”, a także pomiędzy gimnazjum w Węgrowie a Węgrowskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Profilaktycznych Edukacyjnych i Sportu, jak też pomiędzy Towarzystwem Miłośników Ziemi Węgrowskiej a Centrum Pomocy Społecznej. Ponadto 13 listopada w Urzędzie Miejskim podpisane zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy Liw, Węgrowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, Towarzystwem Miłośników Ziemi Węgrowskiej i parafią ewangelicko–augsburską.
Trudno dzisiaj o jednoznaczną ocenę, czy chociażby o próbę prognozowania tego typu działań, trzeba jednak mieć nadzieję, być dobrej myśli, bo przecież optymiści żyją dłużej.