Statystyki

Użytkowników : 39
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 50850

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   50576
  • Komentarzy:   87
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

U Wyszyńskiego też jest wolontariat Drukuj Email
sobota, 01 grudnia 2007 02:00
Nie wiadomo dokładnie, czy to czysty zbieg okoliczności, czy też było to działanie celowe, ale faktem jest że Światowy Dzień Wolontariatu obchodzony od ponad dwudziestu lat w dniu 5 grudnia stał się pewnego rodzaju przedbiegiem do tradycyjnych, naszych polskich mikołaj-ków. I tu, i tu są zarówno obdarowywani, jak też darczyńcy, dzięki którym na twarzach osób otrzymujących prezenty i bezinteresowną pomoc pojawia się uśmiech, oznaczający wiarę w dobroć, wiarę w drugiego człowieka.
Tak się składa, że w Węgrowie działaniami wolontariatu zajmuje się, jeśli nie liczyć Caritasu i Akcji Katolickiej, głównie młodzież szkolna, która zrzeszona w kołach szkolnych pod okiem swych opiekunów niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym.
Swego czasu pisałem o wolontariuszach z węgrowskiego gimnazjum, ale podobne koło działa również z dużymi sukcesami w Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak powiedziała opiekunka szkolnego koła wolontariatu w tej właśnie szkole - Monika Kałuska - młodzi wolontariusze w swej działalności starają się wcielać w życie motto szkoły, które widnieje w eksponowanym miejscu: „Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi”. W zależności od aktualnych potrzeb, przybierane są różne formy działalności – dodała Monika Kałuska, informując jednocześnie, że oprócz zbiorki odzieży, organizowane były także loterie fantowe, pomoc słabszym uczniom w nauce i kiermasze, z których całkowity dochód przeznaczany był na statutową działalność koła. Z zebranych w ten sposób pieniędzy finansowane były między innymi wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich, a 6 grudnia grupa szkolnej młodzieży przebywała z wizytą u pacjentów na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Węgrowie.
Prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego 2008 roku, uczniowie z Gimnazjum Gminy Liw odwiedzą z podobną misją Dom Dziecka w Równem. Dziś nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie prezenty zawiezione zostaną do tej placówki, gdyż nie zakończono jeszcze całego procesu przygotowawczego, stwierdzić jednak należy, że dobrze się dzieje, iż młodzież do wolontariatu przygotowuje się już w czasie nauki szkolnej. Wiąże się to bowiem z podniesie-niem ogólnej świadomości na temat tak bardzo potrzebnej tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.