Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47166

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45261
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

RADOŚĆ TWORZENIA Drukuj Email
czwartek, 01 listopada 2007 02:00
VI MAZOWIECKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 października – 29 listopada

Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Radom, Siedlce, Warszawa, Węgrów, Wyszków

Stają na scenie. Skupieni, niepewni, pełni emocji. Istnieją. Próbują pokonać granicę własnej niemożności, bezsiły, ograniczenia - w każdym przypadku to granica bardzo indywidualna. I barierę niezrozumienia. Nareszcie dostrzeżeni. Budzą podziw.
Każdego roku Festiwalowi towarzyszy wszechobecna radość – radość tworzenia. Taki też jest tytuł przeglądu, który w pełni oddaje klimat i charakter spotkań.

Ideą projektu VI Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Ra-dość Tworzenia jest prezentacja osiągnięć twórczych i terapeutycznych w różnych dyscyplinach artystycznych – od plastyki poprzez muzykę, śpiew, ruch i taniec po teatr i poezję.

Festiwal stwarza możliwość wspólnej zabawy i wspólnej pracy twórczej grupom dzieci i młodzieży z kilkudziesięciu placówek opiekuńczych, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i szkół integracyjnych, w tym roku wzbogacony będzie o prezentacje znanych ze-społów artystycznych uwzględniających w swoim programie ideę integracji oraz dwa kursy (Choreoterapia i Terapia przez Teatr) dla instruktorów. Edycja 2007 roku już po raz szósty będzie realizowana w placówkach na Mazowszu oraz w Warszawie. Przewidujemy, że po-dobnie jak w minionych edycjach, tegoroczny Festiwal zgromadzi około 2000 uczestników i widzów. Prezentacje każdego dnia festiwalowego obserwuje komisja artystyczna, złożona z wysokiej klasy specjalistów. Jej zadaniem będzie wytypowanie wyróżniających się wyko-nawców do uczestniczenia w gali, a także omówienie z instruktorami przedstawianych prezentacji.

Co już było i co nas czeka?

Inauguracja Festiwalu - 7 października
Teatr Rampa w Warszawie ul. Kołowa 20
Spektakl „Isadora – Opowieść o kobiecie” Teatru im. J. Osterwy z Lublina

Dzień Plastyki - 11 października, godz. 11.00
Miejski Dom Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6

Dzień Tańca i Ruchu - 17 października, godz. 11.00
Węgrowski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 4aDni Muzyki i Piosenki - 24 października, godz. 11.00
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, ul. Prosta 7
30 października, godz. 11.00
Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Armii Ludowej 27

Dni Teatru - 7 listopada, godz. 11.00
Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 2
14 listopada, godz. 11.00
Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul. Daszyńskiego 5
15, 16 listopada, godz. 10.00
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12

Uroczysta Gala - 29 listopada, godz. 11.00
Teatr Rampa w Warszawie, ul. Kołowa 20

Tak jak w poprzednich latach, planujemy także wydanie folderu festiwalowego, przygotowanego w trakcie imprezy, dokumentującego jej przebieg i ilustrowanego fotografiami ze wszystkich festiwalowych dni.

Organizator: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Współorganizatorzy: Węgrowski Ośrodek Kultury; Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach; Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej; Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”; Fundacja „O Uśmiech Dziecka” i Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim; Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu

Na Festiwalu, który nie jest konkursem, prezentowane są osiągnięcia artystyczne niepełno-sprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych, obejmujące różne dziedziny sztuki - od plastyki poprzez muzykę, ruch i taniec, po teatr i poezję. Wspólna praca i wspólne przeżycia to elementy najmocniej integrujące uczestników–artystów. Terapeuci i nauczyciele pracujący z osobami niepełnosprawnymi zyskują możliwość wymiany doświadczeń i rzeczywistego wsparcia. Zwycięzcami są wszyscy. Najważniejszy jest sam udział w przeglądzie. Idea inte-gracji i przesłanie zawarte w formule Festiwalu: Sztuką – smutnego pocieszysz, zdenerwowanego uspokoisz, opryskliwego przestraszysz, tchórzliwego uczynisz śmiałym, skrytego – otwartym, zuchwałego – pokornym... – spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, zrozumieniem, uznaniem i wsparciem społecznym.
Organizatorem szóstej już edycji Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Radość Tworzenia jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z ośrodkami kultury i instytucjami Mazowsza. Zadziwiają różnorodne, ciekawe, radosne prezentacje, we wszystkich wymienionych specjalnościach, podziw budzi widoczny, ogromny, wkład pracy włożony w przygotowane propozycje programowe. Każdego Dnia Festiwalu zyskuje potwierdzenie fakt, że sztuka otwiera, w niezwykły sposób umożliwia ludziom borykającym się ze szczególnymi trudnościami efektywne funkcjonowanie, poznanie i odkrycie własnych uzdolnień i talentów, zaspakaja potrzebę samorealizacji i pełniejszego istnienia w społeczeństwie. Daje szansę pokonania bólu i alienacji.