Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 46932

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45238
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Młodzi zdolni Drukuj Email
czwartek, 01 listopada 2007 02:00
Bez wątpienia jako jedyni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie posiadają w swych zbiorach dyplomy podpisane przez samego Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Legutkę. Agata Nojszewska, uczennica kl. 3m oraz Bartłomiej Dębski, uczeń kl. 3h to tegoroczni stypendyści, których osiągnięcia mogą być powodem do dumy całej społeczności szkolnej.
Rok szkolny 2006/2007 upłynął im pod znakiem ciężkiej pracy oraz wielu wyrzeczeń. Owocem tych starań było dla Agaty 11 miejsce w Olimpiadzie Teologii Katolickiej, dla Bartka zaś 4 miejsce w XXXIII Olimpiadzie Historycznej. Te wyniki zapewniły im obojgu zaszczytne tytuły laureatów.
Październik okazał się dla nich czasem zbierania plonów. Agacie Nojszewskiej, za jej wybitne osiągnięcia, przyznane zostało stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Bartłomiej Dębski, jako licealista wyróżniający się najwyższą średnią oraz aktywną działalnością w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, a także jako laureat olimpiady przedmiotowej, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Naszych stypendystów czeka teraz matura. A że egzaminacyjny stres to już dla nich nie pierwszyzna, wierzymy, że utrzymają dobrą formę i również tym razem spiszą się na medal.