Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 46932

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45238
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Czekamy na bilans Drukuj Email
czwartek, 01 listopada 2007 02:00
19 października odbyła się zwyczajna sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. Rozpoczęła się ona tradycyjnie odczytaniem sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Choć było ono dość długie, nie wywołało specjalnego poruszenia ani wśród radnych opozycji, ani tym bardziej koalicji. Najwidoczniej senna atmosfera za oknami udzieliła się również radnym.

I co dziwne, nawet podjęty przez Bogdana Dolińskiego i Krzysztofa Fedorczyka temat dróg nie wzbudził większych emocji. Zebrani mogli usłyszeć już trochę utarte i spowszedniałe sformułowania, że Program Drogowy w obecnym kształcie jest nierealny, w poprzedniej kadencji najwięcej dróg wykonano na terenie gminy Grębków i że obecny Zarząd Powiatu ruj-nuje Program Drogowy. Dyskusje zamknął starosta Krzysztof Fedorczyk stwierdzeniem, że „będziemy rozmawiać, kiedy opublikujemy bilans poprzedniej kadencji”. Minęło co prawda już 11 miesięcy nowej kadencji, a bilansu jak nie było, tak nie ma. Musimy, jak na razie, zadowolić się jedynie zapowiedziami. Ale być może kiedy już powstanie, okaże się zarzewiem poważnej i merytorycznej dyskusji.

Uchwały
Radni podczas obrad przyjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie, procedury wyboru banku dla obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2007, uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury do nagrody marszałka województwa mazowieckiego. W tym roku powiat węgrowski wysunął kandydaturę dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Romana Postka. Miejmy nadzieję, że tym razem to właśnie nasz kandydat otrzyma to prestiżowe wyróżnienie.

Myślimy o schronisku
Następnie radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na te-renie powiatu. Powiatowy lekarz weterynarii podkreślił, że w powiecie węgrowskim jest bardzo dobra sytuacja weterynaryjna, występuje znikoma ilość chorób zakaźnych, a nad białaczką, która do niedawna była problemem, udało się zapanować. Zauważył jednocześnie, że największą porażką było zamknięcie schroniska dla psów w Węgrowie. Stwierdził, że został do tego zmuszony problemami lokalizacyjnymi, do których dołączyły się również protesty osób działających „pod egidą ochrony zwierząt”, które - jak dodał - „przedstawiały nieprawdziwe informacje o schronisku”.
Na koniec swojego wystąpienia wyraził również życzenie, by schronisko powstało na tere-nie powiatu. Krzysztof Fedorczyk podkreślił jednak, że odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu węgrowskiego w tej sprawie i nie przyniosło ono żadnych wyników.

Punkt widzenia zależy od… stanowiska
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie skargi na starostę węgrowskiego. Złożył ją Mieczysław Staniszewski, który chce, by na drodze Starawieś - Tończa – Zuzułka - Miedzna, nie odbywał się ruch samochodów o dużej masie, by droga ta nie niszczyła się. Od dawna bezskutecznie zabiegał on o wprowadzenie odpowiedniego zakazu. Na jednej z sesji ubiegłej kadencji, kiedy Mieczysław Staniszewski poruszał kwestię tej drogi, ówczesny radny Krzysztof Fedorczyk postulował o wprowadzenie wzmożonych kontroli policji na tym odcinku. Kie-dy mieszkaniec naszego powiatu przypomniał ten epizod na XI sesji Rady Powiatu, podsumował go stwierdzeniem, że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Radni są przeciwnikami wprowadzenia zakazu, ponieważ wychodzą z założenia, że prawo powinno być two-rzone dla ludzi, a nie przeciwko nim. Ostatecznie skarga złożona na starostę została uznana za bezzasadną.