Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47141

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45259
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Rewitalizacja Rynku i ... Akademia Dialogu Europejskiego Drukuj Email
niedziela, 01 lipca 2007 02:00
Wiadomym jest i to nie od dzisiaj, że nic tak nie przyciąga turystów i urlopowiczów jak nie-powtarzalny urok i atmosfera poszczególnych miejscowości, poszczególnych punktów postoju na trasie urlopowej wędrówki. Do takich miejsc zaliczyć należy z całą pewnością Rynek Mariacki w Węgrowie, tak też bliższe i dalsze okolice naszego miasta. Z zastrzeżeniem jednak, że niektóre obiekty, a i sam rynek w szczególności wymagają przeprowadzenia dość istotnych prac konserwatorskich.
O potrzebie odnowy węgrowskiego rynku mówiono już od dłuższego czasu, a 14 listopada 2005 roku Rada Miejska przyjęła uchwalę dotyczącą Lokalnego Planu Rewitalizacji. Ogłoszono konkurs na opracowanie rozwiązań architektoniczno urbanistyczne, jednak z powodu małej ilości nadesłanych prac, został on unieważniony.
Władze naszego miasta, to trzeba przyznać obiektywnie, starały się zainteresować potencjalnych turystów walorami naszej okolicy, zorganizowano nawet specjalną sesję na Zamku Królewskim w Warszawie, natomiast w czwartek 28 czerwca w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rewitalizacji Rynku Mariackiego, na którym to spotkaniu burmistrz Jarosław Grenda poinformował o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu. Konkurs ten na wniosek władz Węgrowa ogłosiło Stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie, a w ogłoszeniu tym zawarto oprócz wytycznych urbanistycznych także wytyczne konserwatora zabytków. Według założeń zmieniony ma być i to dość istotnie układ komunikacyjny w obrębie Rynku Mariackiego, sam rynek ma otrzymać jednopoziomową płytę z naturalnego kamienia, natomiast plany rewitalizacji obejmują ponadto ul. Narutowicza, plac przed Domem Lipki, częściowo ulicę Kościuszki i ul. Kościelną.
Przewodniczącym komisji konkursowej został architekt Jan Maciej Chmielewski. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustalono na 14 grudnia br. Jako ciekawostkę podać można fakt, że ogólna pula nagród wynosi okrągłe sto tysięcy złotych, przy czym zwycięzca otrzymuje pięćdziesiąt tysięcy oraz dodatkowo bez przetargu możliwość opracowania wszelkich dodatkowych rozwiązań. Za drugie miejsce nagroda wynosi trzydzieści, a za trzecie dwadzieścia tysięcy złotych.
Jak zgodnie twierdzili praktycznie wszyscy dyskutanci, rewitalizacja nie powinna skończyć się na Rynku Mariackim. Pod uwagę należy wziąć także obiekty zespołu poklasztornego i budynek dawnej szkoły księży bartoszków.
Dobrze, że władze miasta angażują siły i środki w sprawę ratowania zabytków, stwierdził obecny na spotkaniu wicemarszałek województwa mazowieckiego Tomasz Siemoniuk, gdyż nie tylko drogi i wodociągi są ważne. Dziedzictwo narodowe należy chronić, a my będziemy wspierać tego typu działania, dodał, informując ponadto, że to właśnie Węgrów jest liderem na Mazowszu, jeśli chodzi o ilość uzyskanych dotacji i środków finansowych na prace renowacyjne.
Dość istotne słowa padły z ust zastępcy burmistrza Marii Koc, która powiedziała między innymi, że chcemy, aby Węgrów był miastem atrakcyjnym dla wszystkich, zarówno dla samych mieszkańców, jak też dla potencjalnych turystów, którzy tu właśnie zechcą przyjechać, odpocząć i zwiedzić nasze zabytki.
Rozumiemy potrzeby związane z ochroną zabytków - powiedział Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. - Gdy będą wnioski o dofinansowanie, będziemy je w miarę możliwości wspierać. - Pochwalił władze naszego miasta głównie za kompleksowy plan odnowy zabytków, dodając, że musimy dbać o te zabytki i pokazywać innym wszystko, co jest związane z naszą bardzo bogatą i barwną historią.
Podziękowania za tego typu inicjatywę padły również z ust biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza, który, co jest powszechnie wiadome, słynie z osobistej pasji ratowania wszystkiego, co tylko w tej dziedzinie daje się uratować.
Stanisław Fedorczyk, dyrektor siedleckiej delegatury wojewódzkiego konserwatora zabytków, omówił z kolei zakres prac remontowych i stan techniczny węgrowskich zabytków, zwracając szczególną uwagę na ratowanie zabytków architektury drewnianej, proponując dla naszego miasta utworzenie skansenu.
Dość istotny był głos Mirosława Roguskiego, przewodniczącego Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Liwskiej, który zaproponował, aby w niewykorzystywanych dotychczas obiektach zespołu poklasztornego zlokalizować Akademię Dialogu Europejskiego. Byłoby to doskonałe miejsce na organizowanie sesji, spotkań i konferencji naukowych. Oczywiście potrzebne są do tego pieniądze oraz społeczna akceptacja – dodał Mirosław Roguski.
Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego są jedną z form promocji miasta i powiatu węgrowskiego, stwierdziła Margerita Szulińska z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, dodając jednocześnie, że ruszyła już szeroko zakrojona kampania reklamowa w mediach ogólnopolskich i regionalnych.
Plany - i to dosłownie wszystkie plany - mają to do siebie, że najlepiej oceniać je dopiero po ich realizacji. Niemniej zrobienie pierwszego kroku jest sprawą dość istotną i dobrze się stało, że tego typu działania zostały rozpoczęte.
W węgrowskim spotkaniu uczestniczyli ponadto: dr Michał Strąk, Ewa Orzełowska – dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, senator Henryk Górski, władze samorządowe i administracyjne miasta i powiatu węgrowskiego, starosta Krzysztof Fedorczyk oraz księża Antoni Sieczkiewicz, Mieczysław Rzepniewski i Bogdan Wawrzeczko.