Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47156

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45260
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Trzy lata współpracy Drukuj Email
piątek, 01 czerwca 2007 02:00
Trzecia rocznica podpisania traktatu akcesyjnego z Unią Europejską jest wymarzoną wprost okazją do spojrzenia wstecz, do pewnego rodzaju rachunku sumienia, do podsumowania minionego okresu.
Dotacje i dofinansowania unijne obejmują, to trzeba przyznać, dość szeroki krąg naszej gospodarki, ale największe dotacje płyną z unijnego budżetu do naszego polskiego sektora rolniczego.
O korzyściach możliwych do osiągnięcia, a także o realnych kwotach dotacji dla rolników z terenu powiatu węgrowskiego mówi kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie Radosław Wojtczuk.
15 maja minął termin składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jak stwierdziła Elżbieta Rytel z Biura Powiatowego ARiMR w Węgrowie, z terenu naszego powiatu do otrzymania tych dopłat uprawnionych jest około ośmiu tysięcy rolników. Do czasu upływu tego terminu odpowiednie wnioski w sprawie dopłat, także tych zmodernizowanych ostatnio wprowadzonymi przepisami, złożyło w węgrowskim biurze ARiMR dokładnie siedem tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu rolników.
Długie kolejki interesantów, jakie ustawiały się w biurze agencji, świadczyć mogą, że pomimo wielu narzekań, dopłaty te mają dla naszych rolników dość istotne znaczenie. Najważniejszym jednak w tym wszystkim może być fakt, że dzięki wymogom stawianym przed naszymi rolnikami, wzrosła i to dość wyraźnie kultura upraw rolnych i upraw łąkowych.
Poprzez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004r. rolnicy otrzymali szansę rozwoju swoich gospodarstw dzięki dotacjom z budżetu unijnego. Na terenie kraju wypłatą środków unijnych dla rolnictwa zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Najbardziej popularną i powszechną formą pomocy są dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. O taka formę dotacji mogą starać się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 1 hektar gruntów rolnych oraz utrzymują je w dobrej kulturze rolnej ( zgodnie z normami ).
W powiecie węgrowskim corocznie wnioski o dopłaty bezpośrednie składa ok. 8 000 beneficjentów na łączną kwotę ok. 40 000 000 zł.
Dodatkowo rolnicy mogli korzystać w latach 2004-2006 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dużą popularnością w ramach tego programu cieszyło się działanie „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” W powiecie węgrowskim wnioski w ramach tego działania złożyło ok. 1 500 beneficjentów. Kwota pomocy to ok. 5000 zł na gospodarstwo przez okres 3 lat i dodatkowo po spełnieniu celu określonego w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego kwota 5000 zł przez okres kolejnych 2 lat.
Hodowcy bydła mogli dostosować swoje gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej po-przez dofinansowanie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych. W naszym powiecie w latach 2004-2006 skorzystało z tego działania ok. 400 gospodarstw na łączną kwotę ok 9 000 000 zł.
Dla rolników, którzy przepracowali wiele lat w swoim gospodarstwie i przekazali je swoim następcom bądź innym rolnikom na powiększenie gospodarstwa stworzono działanie o na-zwie „Renty strukturalne”. W powiecie węgrowskim skorzystało z tego działania ponad 400 rolników.

Unia Europejska kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego i dlatego w swoich programach pomocowych preferuje takie formy gospodarowania także na obszarach wiejskich. Aby pomóc rolnikom, którzy zainteresowani są taką formą prowadzenia swojego gospodarstwa rolnego udostępniono program rolnośrodowiskowy, w tym także dla gospodarstw ekologicznych. W naszym powiecie obserwować można duży wzrost zainteresowania taką formą prowadzenia gospodarstw, co ma odzwierciedlenie w liczbie rolników którzy o taką formę pomocy się starali – ok. 250.
Pomimo tego, iż aby otrzymać pieniądze w ramach tych dotacji należało złożyć wnioski oraz przejść skomplikowaną procedurę administracyjną rolnicy nasi szybko nauczyli się korzystać z tych środków pomocy.
Na lata 2007-2013 przewidziany jest nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i będzie można korzystać z nowych programów pomocowych i nowych środków unijnych.