Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47156

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45260
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

VII Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. Opozycja w defensywie Drukuj Email
wtorek, 01 maja 2007 02:00
Do niedawna na sesjach Rady Powiatu Węgrowskiego panowała wręcz sielankowa atmosfera. Zarząd proponował pewne posunięcia, a członkowie koalicji - i co dziwniejsze opozycji też - przyjmowali je bez wyrażania najmniejszych zastrzeżeń. Miało się wrażenie, że podczas obrad realizuje się jedna z utopijnych wizji świata, zgodnie z którą wszędzie panuje ogólny ład i harmonia. Do czasu! Opozycja, choć nieliczna (3 radnych) od niedawna daje pierwsze oznaki życia - o ile na pierwszych dwóch sesjach była dość aktywna o tyle na kolejnych już absolutnie nie! Po raz pierwszy jej przebudzenie z zimowego letargu, spowodowanego być może przegranymi wyborami, nastąpiło, gdy zarząd zdecydował pozyskać fundusze na realizację drogi Jasiorówka-Brzóza-Sadowne. Już, już myślałam, że opozycja przejdzie do ofensywy, a na sesjach będziemy mieli szansę poznać i jej zdanie, gdy te nadzieje szybko zostały rozmyte podczas VII Sesji Rady Powiatu Węgrowskiego, która odbyła się 20 kwietnia, a i owszem ofensywa nastąpiła, tylko że… ze strony koalicji.
Sprawozdanie starosty z pracy zarządu w okresie między sesjami jak zwykle nie wzbudziło wśród radnych większych emocji, natychmiast przeszli oni do kolejnego punktu obrad, a mianowicie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006, a także udzielenia absolutorium zarządowi. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym budżecie była pozytywna, komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała uchwałę udzielającą absolutorium zarządowi. Starosta Krzysztof Fedorczyk podziękował komisji rewizyjnej za wyrażoną przez nią opinię ws. absolutorium, nie omieszkał przy tym zauważyć, że jej przewodniczącym jest były starosta Bogdan Doliński, który czuwał przez jedenaście miesięcy nad realizacją budżetu, więc decyzja nie mogła być inna, a sam budżet ocenił jako „niezbyt błyskotliwy”. Zwykle bywa tak, że to opozycja zajmuje się krytyką, wytykaniem błędów obecnie rządzącej ekipie, a koalicja przekonuje do swoich racji i odpiera liczne ataki. Tu jest zgoła inaczej. To nie kto inny, tylko członkowie koalicji rządzącej - używając eufemizmu - negatywnie oceniają prawie każde posuniecie byłego zarządu. Wicestarosta Leonard Rusjan podczas dyskusji nad budżetem, zwracał szczególną uwagę na duże zadłużenie powiatu sięgające 34%, co w przyszłości może utrudnić wykonywanie licznych inwestycji, jednocześnie zauważył, że: „jeśli zadłużenie będzie wzrastało, nie będzie to tylko zasługą obecnego zarządu czy radnych obecnej kadencji”. Można powiedzieć więc, że wysyłał w imieniu zarządu informację: „co złego to nie my!”. Stare polskie przysłowie - uderz w stół, a nożyce się odezwą - również i tym razem się sprawdziło. Radni opozycji zaprotestowali przeciw takiej ocenie budżetu. Zygmunt Orłowski mówił: „budżet ten jest błyskotliwy, mam nadzieję, że przyszłoroczny będzie równie błyskotliwy”. Bogdan Doliński zauważył również, że ustawa dopuszcza możliwość zadłużania się powiatu do 60%, a więc znajdujemy się w nie najgorszej sytuacji. Ponadto dodawał, że powiat znajduje się w czołówce rankingu na ilość inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na zakończenie poruszono kwestię Programu Drogowego, Krzysztof Fedorczyk zaznaczał, że wiąże się z nim duże nadzieje, a jego realizacja będzie możliwa tylko w części, ponieważ środki, jakie przekazuje Polsce UE nie dają realnej możliwości jego pełnego wykonania.
Radni na tej sesji podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych”, zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” (obie pożyczki zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a także w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ w Węgrowie.
Następnie radni dokonali oceny działalności SP ZOZ. Węgrowski ZOZ nie jest zadłużony, jednak co roku otrzymuje mniejsze środki z NFZ. Obecnie czyni starania, aby wstąpić do Krajowej Sieci Szpitali, co pozwoliłoby na uzyskanie pewnych przywilejów. Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Muzeum rocznie potrzebuje ok. 400 tys. zł na pokrycie swoich wydatków, 150 tys. zł przekazuje Powiat Węgrowski, 50 tys. zł to środki pochodzące z Ministerstwa Kultury, resztę pieniędzy uzyskuje dzięki prowadzonej przez siebie działalności. Budynek zamku w Liwie, kiedy został oddany do użytku w 1961 roku, posiadał poważne wady konstrukcyjne, które obecnie powodują zapadanie się murów, co w konsekwencji może grozić zniszczeniem obiektu. Przekazanie zabytku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego daje możliwość uratowania zamku przed całkowitym zniszczeniem, ponieważ Urząd dysponuje nieporównywalnie większymi środkami finansowymi niż Powiat Węgrowski. Ostateczna decyzja o przekazaniu obiektu nie została jeszcze podjęta, jednak popiera ją zarówno dyrektor Zbrojowni na Zamku w Liwie Roman Postek, jak i władze powiatu.