Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47156

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45260
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Owocna współpraca Drukuj Email
niedziela, 31 grudnia 2006 02:00

Gdy kilka lat wstecz dyrekcja węgrowskiego gimnazjum nawiązywała współpracę partnerską ze szkołami na Ukrainie, nikt chyba nie przypuszczał, że współpraca ta zatoczy tak szerokie kręgi. Jak się jednak okazało, warto było podjąć ten wysiłek, te próby. Były już wizyty naszej delegacji za wschodnią granicą, a delegacje ukraińskich szkół poznawały naszą ziemię węgrowską, nasze szkoły, zabytki i piękno naszej przyrody.
W środę 6 grudnia delegacja naszej szkoły gimnazjalnej była z oficjalną wizytą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie odebrała specjalne wyróżnienie za całokształt współpracy polsko – ukraińskiej, a w poniedziałek 11 grudnia przyjęta została przez burmistrza Węgrowa Jarosława Grendę. Z wizytą u burmistrza byli również uczniowie ze szkoły podstawowej w Żółkwi, którzy przyjechali do Węgrowa ze swego rodzaju szkolną rewizytą.
Trzeba w tym miejscu nadmienić, że w roku 2005 władze Węgrowa podpisały umowę z władzami miasta Żółkiew na Ukrainie, umowę dotyczącą wymiany partnerskiej w zakresie kultury i turystyki, tak więc opisywana wizyta ukraińskich uczniów, jest w tym przypadku kolejnym, po wizycie władz Żółkwi na Biesiadzie Weselnej, owocem wspomnianej współ-pracy. I oby tak dalej.
Żółkiew to osiemnastotysięczne miasto, gdzie życie płynie podobnie jak i u nas, władze ma-ja podobne lub zbliżone problemy, a wśród nich na pierwszy plan wysuwają się kłopoty zwią-zane z szeroko pojętą ochroną zabytków. Natomiast - jak powiedziała jedna z uczennic Julia Husak - na Ukrainie nieco inaczej niż u nas funkcjonuje system oświaty. Nauka w szkole podstawowej trwa jedenaście lat, wiedza uczniów oceniana jest w skali od jeden do dwunastu i nie stosuje się pozostawiania ucznia w tej samej klasie na drugi rok. Po ukończeniu szkoły podstawowej można od razu kontynuować naukę na studiach wyższych. Ukraińscy goście podczas pobytu w Węgrowie zwiedzili również pobliski Liw, Siedlce oraz niektóre oczywiście zabytki Warszawy.
Burmistrz Jarosław Grenda zaprosił wszystkich chętnych do udziału w uroczystościach z okazji Dni Węgrowa i na Ogólnopolski Festiwal Obrzędów Weselnych.