Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47141

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45259
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Spadające bezrobocie Drukuj Email
czwartek, 01 czerwca 2006 02:00

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca br. w porównaniu do końca roku ubiegłego zmniejszyła się i to aż o około pięćset osób. A co najważniejsze, te pocieszające dane nie są wynikiem masowego wyjazdu naszych mieszkańców do pracy w innych krajach, ale efektem systematycznego wdrażania w życie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Spadające bezrobocie

Na koniec roku 2005 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie zarejestrowanych było 5449 osób, w tym 2517 kobiet. Z tej liczby prawo do comiesięcznego zasiłku dla bezrobotnych miały tylko – uwaga! - 492 osoby. Najwięcej bezrobotnych zgłoszonych było w tak popularnych zawodach, jak na przykład szwaczka (114 osób), sprzedawca (555 osób), sprzątaczka (117 osób) czy też robotnik budowlany (234 osoby). Pewnego rodzaju pole do działania może mieć w tym przypadku dyrekcja węgrowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w której to placówce kształci się nasza młodzież właśnie między innymi w tych wymienionych zawodach. Natomiast na koniec pierwszego półrocza 2006 roku bezrobocie w powiecie węgrowskim wyraźnie się zmniejszyło, osiągając poziom 5069 osób, w tym kobiet 2436, przy czym, jak powiedział Michał Grzeszek - starszy inspektor powiatowy w PUP w Węgrowie, statystyki te nadal wykazują tendencję spadkową. Na taki właśnie stan rzeczy istotny wpływ mają stosowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, do których to form zaliczyć należy przede wszystkim prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia różnego typu, specjalne programy finansowe pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej, przygotowania zawodowe oraz prace społecznie użyteczne. Na szczególną natomiast uwagę zasługują, nie tylko moim zdaniem, udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z tej formy pomocy tylko w tym roku skorzy-stało w powiecie węgrowskim pięćdziesiąt dwie osoby, na ogólną kwotę 468 tysięcy złotych. Dodać należy, że ogółem z wymienionych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystały w tym roku 424 osoby.
Pocieszającym może być fakt, że od początku bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie pozyskał trzynaście (oby to nie była feralna trzynastka) nowych podmiotów gospodarczych, a na terenie powiatu węgrowskiego skierowanie do pracy otrzymało 557 osób. Organizowane były również giełdy pracy dla potrzeb firmy handlowej z Warszawy, w których uczestniczyło 63 osoby. Z danych uzyskanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie wynika, że 25 osób z tej liczby znalazło konkretne zatrudnienie. Była też giełda pracy dla firmy kredytowej. Z dziesięciu uczestników dwie osoby zostało zatrudnione.
Przyznać też trzeba, że pewna liczba bezrobotnych dzięki własnej inicjatywie, dzięki osobistym staraniom również znalazła pracę, tak więc wspólny wysiłek w tym konkretnym przypadku, jak widać, dał pozytywne i oczekiwane rezultaty.