Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47164

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45261
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Tajne przez poufne Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2008 02:00
XIV Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego odbyła się 1 lutego. Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad otwarto kolejną wystawę Galerii „Wiano”. Tym razem zaprezentowane zostały prace artystki ludowej Marianny Wysockiej. Głównym tematem ekspozycji były ręcznie malowane ozdoby choinkowe, a szczególnym eksponatem – płaskorzeźba przedstawiająca modrzewiowy dwór barokowy w Paplinie.

Nie mogło zatem zabraknąć na tym mini wernisażu Janiny Toczyłowskiej, właścicielki paplińskiej posiadłości, z której inspiracji praca Marianny Wysockiej powstała. Ta piękna płaskorzeźba jest - obok wydanego w grudniu przez Wydawnictwo Juventa albumu „Gawęda o paplińskim dworze” – drugim znakiem pamięci i hołdu dla odnowiciela dworu, Arkadiusza Toczyłowskiego, w dziesiątą rocznicę jego śmierci.
Po złożeniu podziękowań przez starostę Krzysztofa Fedorczyka Janinie Toczyłowskiej i Mariannie Wysockiej za przygotowanie wystawy i promocję powiatu - rozpoczęto obrady.

Kto, co, z kim i kiedy ustala(ł)?
Zgodnie ze starą świecką tradycją sprawozdanie z pracy Zarządu między sesjami wywołało wśród radnych (czytaj radnych opozycji, pozostali nie mieli jak zawsze najmniejszych wątpliwości) pewne niejasności. Radny Bogdan Doliński chciał dowiedzieć się, jakimi kryteriami kierował się Zarząd, przy wyborze dróg do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie ich remontu, a dokładniej czy decyzje te były konsultowane z samorządami. Przy okazji swojego pytania radny zauważył, że informacje, które drogi zostały wybrane przez Zarząd, wcześniej posiadała prasa aniżeli radni, co - jak dodał Doliński - nie najlepiej świadczy o pracy Zarządu i Rady Powiatu.
Zarząd postanowił skierować wnioski o dofinansowanie zadań na drogach Grębków-Wierzbno, Twarogi-Karczewizna, Żulin-Gruszczyno. Pominięte zostały tym razem gminy: Sadowne, Węgrów i Korytnica. Jak wyjaśnił starosta, wnioski o dofinansowanie budowy dróg uzyskały jedynie te gminy, które w ubiegłym roku nie otrzymały wsparcia finansowego na inwestycje drogowe, jedynym wyjątkiem (potwierdzającym regułę) jest gmina Łochów, ponieważ władze powiatu nie mogą przeprowadzić tam w najbliższym czasie innych inwestycji. Krzysztof Fedorczyk dodał również, że jeszcze jedna droga zostanie w najbliższym czasie skierowana do rezerwy ministra infrastruktury, będzie to bądź ulica Młodzieżowa w Węgrowie, bądź też droga znajdująca się na terenie gminy Miedzna. W odpowiedzi na pytanie Bogdana Dolińskiego Krzysztof Fedorczyk zauważył, że decyzje o tym, na które drogi złożono wnioski o dofinansowanie, podjęto po konsultacjach ze wszystkimi samorządami powiatu, ale ostateczna decyzja nie była uzgadniana z władzami Węgrowa. Starosta dodał również: „nie chcę mówić, w jaki sposób pan dokonywał nominacji dróg i po jakim czasie radni poprzedniej kadencji dowiadywali się o tym; teraz nie czynimy z tego żadnej tajemnicy”.

Kap, kap, kap…
Oprócz stale podejmowanego na sesjach Rady Powiatu tematu dróg, Bogdan Doliński wy-wołał jeszcze sprawę przyznanych dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także ugody z NFZ. Chciał też poznać nazwiska dyrektorów wytypowanych do odznaczeń państwowych i resortowych.
Starosta Krzysztof Fedorczyk zapewnił, że dodatki motywacyjne zostały ustalone na no-wym poziomie, co wcale nie jest równoznaczne z ich zmniejszeniem. Ich wysokość uzależniona jest od zaangażowania w pracę i w kilku wypadkach zostały one obniżone, jednak nadal pozostają na bardzo wysokim poziomie.
O ile na pierwsze pytanie radny uzyskał odpowiedź, to na kolejne dwa już nie, a przynajmniej nie bezpośrednio. Starosta tłumaczył, że nie można podać do publicznej wiadomości nazwisk wytypowanych do nagród dyrektorów, ponieważ wniosek ma klauzulę tajności, a ujawnienie szczegółów odnośnie ugody z NFZ zaszkodziłoby prowadzonym przez SP ZOZ negocjacjom. Nie chodziło tu bynajmniej o to, by radni nie mogli poznać odpowiedzi na te dwa pytania, ale o to, by nie poznały jej pozostałe osoby będące na sali obrad. Spragnieni wiedzy radni mogli zgodnie ze wskazówkami starosty udać się do naczelników wydziałów i poznać odpowiedzi na dręczące ich pytania. Jak to bywa z informacjami „tajnymi”, wcześniej czy później wyciekają. Było tak i w tym wypadku, bowiem wszyscy zgromadzeni na sesji po kil-ku minutach dowiedzieli się, na czym polega postanowienie starosty ws. zawarcia ugody z NFZ i którzy dyrektorzy zostali wskazani do której nagrody.

Wspólne sukcesy
Po tych żarliwych dyskusjach przyszedł czas na ostudzenie emocji i pojednanie. (A jak wiadomo najlepszym pretekstem do tego jest znalezienie sukcesu, najlepiej wspólnego sukcesu.) I tak punktualnie w samo południe głos zabrał dyrektor Artur Skóra, który podziękował radnym za zakupienie nowego zestawu wideoendoskopowego, na który złożyły się wszystkie samorządy powiatu węgrowskiego. Zestaw nie jest jedynym sprzętem medycznym, który trafił do SP ZOZ, w ostatnim czasie wzbogacił się on ponadto w dwie nowe karetki, które radni mieli okazje podziwiać na zewnątrz budynku. Środki pieniężne na zakup karetek ZOZ pozy-skał od wojewody mazowieckiego.

Jakie są perspektywy?
Ponadto na sesji podjęto szereg uchwał między innymi w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych i obiektów mostowych w latach 2008-13 oraz ws. porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2008 zaległości w przebudowy dróg powiatowych i obiektów mostowych. Radni przyjęli także uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku” na kwotę 649 tys. zł. Duże koszty inwestycji skłoniły Bogdana Dolińskiego do pytania o zamierzenia Zarządu Powiatu w stosunku do MOW. Jedną z koncepcji, jaką przedstawił Krzysztof Fedorczyk, jest powiększenie Ośrodka, aby przebywało tam 45 wychowanków. Wtedy sytuacja finansowa MOW będzie znacznie lepsza. Finansowanie oświaty jest dużym problemem dla powiatowego budżetu, ponieważ spada ilość uczniów w placówkach powiatowych, a wraz z nią wysokość subwencji oświatowej.
Rada Powiatu zaopiniowała projekt uchwały Rady Gminy w Sadownem w sprawie Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Rada Gminy zamierza przekazać opiekę zdrowotną niepublicznemu zakładowi oraz przeznaczyć działkę pod budowę no-wego ośrodka zdrowia, ponieważ dotychczasowy budynek nie spełnia wymogów. Ponad rok temu przekształcenie ośrodka zdrowia nastąpiło w Miedznie, radny Onaszkiewicz przestrzegał przed pozytywnym zaopiniowaniem uchwały, ponieważ z własnego doświadczenia wie, że standard usług medycznych w ośrodku zdrowia spadł. Z drugiej jednak strony wójt Miedz-ny przekonywał, że niepubliczny ZOZ działa bardzo dobrze, a mieszkańcy nie składają żadnych skarg na jego funkcjonowanie. Ostatecznie radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę Ra-dy Gminy, dwóch wstrzymało się od głosu, a dwóch zagłosowało przeciw i - co ciekawe - byli to radni z Sadownego.
Radni zapoznali się z informacją na temat działalności PTTK w Węgrowie. Jest to organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną dziedzictwa narodowego, turystyką i działalnością edukacyjną. Starostwo Powiatowe wydzierżawiło Towarzystwu od 3 stycznia na okres trzech lat ośrodek w Nadkolu. Jest on położony u zbiegu Liwca i Bugu w malowniczym lesie, dzięki czemu 49 czteroosobowych domków na pewno w przyszłości nie będzie świeciło pustkami.