Statystyki

Użytkowników : 39
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 50914

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   50744
  • Komentarzy:   87
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Miedzna przywraca pamięć Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2008 02:00
Pokolenia przemijają niespostrzeżenie, czas płynie nieubłaganie, a wraz z nim rodzi się historia. Dzisiejsza generacja uważnie patrzy w przyszłość i nie zwraca uwagi na to, co było i co nadaje kształt naszemu człowieczeństwu. Można by powiedzieć, że stajemy się kosmopolityczni, choć z drugiej strony są osoby, które temu twierdzeniu starają się zadać kłam.

Grupa uczniów klasy piątej i szóstej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie postanowiła „przywrócić pamięć”. Zmotywowała ich do tego nauczycielka Marze-na Orzeł, która sprawuje pieczę nad całym przedsięwzięciem. Wszystko zaczęło się od oglądania starych kronik z roku szkolnego 1932/1933. Zapisano w niej imiona i nazwiska osób uczęszczających do miedzeńskiej szkoły, która przed laty mieściła się w budynku karczmy (o której współczesnych losach pisałem już na łamach „Gazety Węgrowskiej”). Dowiedzieli się wtedy, że wiele z nich było wyznawcami judaizmu. Był to dobry pretekst, by porozmawiać o tym, kogo można nazwać żydem (a także Żydem – przez duże „Ż”) i czym się charakteryzuje jego religia. - Nie ma już tych ludzi w Miedznie, a szkoda, bo moglibyśmy zdobyć więcej informacji o ich losie - westchnęli uczniowie.
Po tych rozmowach uczniowie (w akcji bierze udział aż dwadzieścioro!) wraz z nauczyciel-ką doszli do wniosku, że muszą odpowiedzieć sobie na nurtujące ich pytania. W tym celu nawiązali współpracę z działającą w Warszawie Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskie-go, której najważniejszym zadaniem jest przywracanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce i ocalenie bogatej po nich spuścizny. Efekt to przystąpienie do projektu ,,Przywróćmy Pamięć”, w ramach uczniowie odkrywają wielokulturową historię swojej miejscowości. Poznają tradycję i kulturę żydowską, zaopiekują się cmentarzem żydowskim oraz zaprojektują i wydadzą ulotki o wielokulturowym dziedzictwie miejscowości. W maju wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie zaprezentują efekty działań w Warszawie pod-czas ogólnopolskiego finału tegorocznej edycji programu. Grupa miedzeńska też tam będzie z dumą prezentować swoje osiągnięcia.
Dzieci realizują ten projekt, gdyż przed wojną Miedznę zamieszkiwali żydzi i katolicy. Najstarsi mieszkańcy pamiętają wesołe i smutne zdarzenia oraz ich bohaterów. Nie chcą, żeby ta wiedza odeszła razem z nimi. Pragną być badaczami historii miejsca, które jest im najbliższe. Zgadzają się ze stwierdzeniem Antoniego Kępińskiego, iż: „Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości”.
W mijającej edycji uczniowie przeprowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami Miedzny i okolicznych miejscowości, gromadzili i opracowywali informacje na temat miejscowej ludności wyznania mojżeszowego. Przygotowali mapę „Żydzi w Miedznie”, na której wytyczyli ulice, zaznaczyli żydowskie domy, sklepy, bożnicę oraz zakłady usługowe. Bardzo interesujące jest przygotowywanie potraw charakterystycznych dla kuchni żydowskiej, np. uszy Hamana. Częstowali nimi uczniów oraz pracowników szkoły. Całą zdobytą wiedzę przekazywali na spotkaniach z młodszymi klasami. Wspólnie uczyli szacunku do przeszłości, tolerancji wobec osób odmiennego wyznania. Spotkali się z dyrektorem Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince Edwardem Kopówką. Od tej osoby wiele usłyszeli o losach Żydów i ich zwyczajach.
Są z siebie dumni, dlatego że wiedzą więcej na temat historii swojej miejscowości i jej mieszkańców niż ich rówieśnicy. Kiedy chodzą ulicami Miedzny, pamiętają o przeszłości. Prowadzą prace nad przygotowaniem przedwojennej mapy. Odkryli niezwykłą historię Beli Nauman, Żydówki przechowywanej w pobliskich Żeleźnikach przez pradziadka jednego z członków grupy. Mimo przerwanego kontaktu rodzina ma nadzieję na jego ponowne nawiązanie.
Zaletą działań grupy jest przygotowywanie interesujących spotkań. W czasie ich trwania uczniowie poznają żydowskie święta i zwyczaje z nimi związane. Zgromadzili informacje na temat potraw spożywanych przed wojną w miejscowych domach. Nie tylko wiedzą jak one powstają, ale przede wszystkim jak smakują. Udało się im zaangażować członków rodzin, którzy pomogli im wykonać różne tradycyjne dania.
Cała grupa jest mocno związana i zaangażowana w inicjatywę „Przywracania Pamięci”. Niezależnie od rezultatu konkursu, pożytki z pracy wykonanej przez uczniów i przez ich pa-nią już teraz - w trakcie realizacji projektu - widać jak na dłoni.