Statystyki

Użytkowników : 38
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 47165

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   45261
  • Komentarzy:   86
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Czas na PIT-y i ulgę prorodzinną Drukuj Email
piątek, 01 lutego 2008 02:00
Ostateczny termin rozliczeń z fiskusem mija 30 kwietnia. Jeśli jednak chcemy ominąć długie i stresujące kolejki w węgrowskim Urzędzie Skarbowym, warto o rozliczeniu pomyśleć już dziś. W tym roku czekają na podatników zmiany.

Po raz pierwszy można skorzystać z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dzieci. Prawo do tego rodzaju odliczeń mają podatnicy, którzy w roku podatkowym 2007 wychowywali własne lub przysposobione dzieci małoletnie, dzieci, które bez względu na wiek otrzymały zasiłek pielęgnacyjny oraz te uczące się, które nie osiągnęły 25 roku życia i nie uzyskały dochodów innych oprócz dochodu zwolnionego od podatku, np. renta rodzinna. Odliczeniu podlega kwota 1145,08 zł na każde dziecko. Wysokość odliczeń od podatku dotyczy obojga rodziców. Kwotę tę odejmujemy od dochodu jednego z nich lub obojga.
W sytuacji, gdy między rodzicami orzeczony jest rozwód lub separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego faktycznie zamieszkują dzieci. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci zamieszkują u każdego z rodziców (w stosunku do których sąd orzekł separację) odliczenie przysługuje każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dziecka u rodzica i 1/12 kwoty wynikającej z pomnożenia liczby wychowujących dzieci i kwoty 1145,08 zł.
Korzystając z odliczeń z tytułu wychowywania dzieci, należy oprócz właściwego PIT-u poprosić w Urzędzie Skarbowym o druk oświadczenia, na którym wpisujemy podstawowe informacje o dziecku, oraz poświadczamy, że spełniamy warunki, aby skorzystać z tej ulgi.
Podczas rozliczeń pamiętajmy także o fundacjach charytatywnych, które czekają na nasz jakże dla nich cenny 1% . W tym roku należy tylko wpisać do PTU-u dane wybranej fundacji, a przelewu dokonuje sam Urząd Skarbowy.