Statystyki

Użytkowników : 39
Artykułów : 35
Zakładki : 10
Odsłon : 50856

Statystyki galerii

  • Zdjęć:   420
  • Kategorii:   15
  • Odsłon:   50576
  • Komentarzy:   87
  • Głosów:   43
  • Tagów:   0

Polityka prywatności Drukuj Email
sobota, 06 czerwca 2009 09:24
Kim jesteśmy
Niniejsza Witryna Sieci WWW wykorzystywana jest przez Stowarzyszenie Ogólniak. Dla zapewnienia korzystającym jak najlepszej ochrony prywatności używa tylko i wyłącznie mechanizmów rejestrujących dostęp dla celów statystycznych i technicznych.

Zbierane informacje
W żadnym momencie nie są pobierane dodatkowe informacje identyfikujące użytkownika jeśli nie wyraził na to zgody. Tylko w przypadku rejestracji są zapisywane i przechowywane dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Rejestracja (pełna lub częściowa) jest wymagana tylko w przypadkach zakupu produktów, zapytań przez formularze, przystępowania do programów lojalnościowych i innych form komunikacji związanych z Gazetą Węgfrowską czy naszą ofertą. Najczęściej zbierane informacje to adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, login, hasło, adres IP, czynności online, historia transakcji i komunikacji.

Wykorzystanie zebranych informacji
Nazwa wykorzystuje informacje gromadzone online w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów, prowadzenia marketingu oraz komunikacji związanej z zapytaniami i wymianą informacji. W określonych prawem przypadkach lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę Stowarzyszenie Ogólniak będzie udostępniać dane identyfikujące użytkownika stronom trzecim w szczególności na wezwania upoważnionych organów państwowych. Jako strony trzecie należy traktować również firmy współpracujące ze Stowarzyszeniem Ogólniak, które realizują usługi bądź zlecenia Stowarzyszenia Ogólniak. W przypadku korzystania z programów lub promocji na niniejszej Witrynie WWW, które realizowane są w porozumieniu ze stronami trzecimi, Gazeta Węgrowska nie zapewnia kontroli nad wykorzystywaniem przez strony trzecie danych identyfikujących użytkownika dobrowolnie podanych przez korzystającego. W przypadku sprzedaży Gazety Węgrowskiej w części lub całości stronie trzeciej dane identyfikujące użytkownika mogą zostać przekazane kupującemu.

Możliwość wyboru
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zarejestrowany użytkownik w każdej chwili ma wgląd w zgromadzone dane, oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz ewentualnie usunięcia. W każdej chwili użytkownik może zakazać lub zażądać ograniczenia w przekazywaniu informacji marketingowych przez Stowarzyszenie Ogólniak. W szczególnych przypadkach, gdy użytkownik uczestniczył z programów partnerskich stron trzecich związanych z Gazetą Węgrowską, może wystąpić konieczność zmiany/usuwania danych identyfikacyjnych bezpośrednio dla każdego programu.

Dostęp i zmiana swoich danych osobowych
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możesz edytować i zmieniać swoje dane korzystając z linku �mój profil�. Aby uzyskać dodatkowe informacje możesz również komunikować się z Stowarzyszeniem Ogólniak wykorzystując dane teleadresowe w dziale "kontakt" niniejszej Witryny WWW.

Bezpieczeństwo danych
Wszelkie dane identyfikujące użytkownika oraz transakcje online przechowywane są w wyspecjalizowanych Data Center. Najnowsze metody szyfrowania danych, zaawansowane technologie i procedury w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Pliki "cookies"
Umieszczanie plików typu "cookie" jest powszechną i akceptowaną praktyką Witryn Sieci WWW. W niektórych przypadkach, po wypełnieniu formularzy online umieszczany jest w komputerze korzystającego plik tekstowy, który w przypadku następnych odwiedzin czy transakcji pozwala szybciej zidentyfikować użytkownika. Informacji zawartych w "cookies" nie wykorzystujemy dla innych celów niż identyfikacja użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na umieszczenie pliku "cookie" w Twoim komputerze możesz zablokować tę operację ustawiając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej. Blokada "cookies" nie ograniczy dostępu do stron Gazety Węgrowskiej, może jednak uniemożliwić lub utrudnić część transakcji, przede wszystkim zakupów online.

Linki
Niniejsza Witryna WWW może zawierać połączenia do innych Witryn WWW w szczególności stron trzecich zależnych od Stowarzyszenia Ogólniak oraz stron trzecich współpracujących lub realizujących zadania w naszym imieniu. W przypadku przejścia na inną Witrynę WWW Stowarzyszenie Ogólniak nie gwarantuje na tej Witrynie WWW stosowania niniejszej Polityki Prywatności nawet jeśli występuje powiązanie między niniejszą Witryną WWW.

Prywatność dzieci
Ochrona prywatności dzieci jest ważna dla Stowarzyszenia Ogólniak. Nie gromadzimy ani nie utrzymujemy informacji od dzieci o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, z wyjątkiem gdy jest to dozwolone przez prawo.

Zastrzeżenia prawne
Wszelkie informacje dotyczące własności i ograniczeń prawnych do wykorzystywania treści publikowanych w niniejszej Witrynie WWW można znaleźć w stopce pod linkiem "nota prawna".

Zmiany w praktykach
W przypadku zasadniczych zmian, w szczególności zmian dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych identyfikujących użytkownika Gazeta Węgrowska poinformuje o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych, przed tymi zmianami użytkowników.